in

डबल-क्रॉस (भाग २३)

भाग २२ पासून पुढे>> “संदीप शर्मा.. “, शैलाने भेटायला आलेल्या व्यक्तीच्या रकान्यात नाव भरले“शैला.. खरं नाव हाय काय?”, तोंडाने चपचप च्युईंगम चावत आणि शैलाला वरून खाली न्ह्याहाळत काउंटरवरचा पोऱ्या बोलला.. शैला काहीच बोलली नाही.. “नाय तसं नाय.. हिथं येणारे बरेचसे खोटंच नाव लिवतात … ““….” “रुम नंबर ३०९, तिसरा मजला..” लिफ्ट नसल्याने चरफडत शैला जिने […]

Read More 

Report

What do you think?

39 Points
Upvote Downvote

Written by aniketsamudra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

तो आणि पाऊस – मराठी कविता

चिमण्या – ३ : निरोप