in

डबल-क्रॉस (भाग २६) 

भाग २५ पासून पुढे >> सूर्यास्ताची वेळ होती. क्षितिजावर लालेलाल रंगांचा खेळ चालू होता. पण त्या रंगांचा तेजस्वी प्रकाश ‘शांतीनगर’ झोपडपट्टीच्या गलिच्छ रस्त्यावर पोहोचू शकत नव्हता. अंधार दाटत होता आणि त्यासोबतच घाणीचा वासही तीव्र होत होता. रस्त्यावरून चालणं कठीण होत होतं. कुजलेल्या कचऱ्याचे ढीग, गटारांमधून वाहणारा काळा गाळ आणि उघड्यावर शौचालय – यांमुळे वातावरण दूषित […]

Read More 

Report

What do you think?

40 Points
Upvote Downvote

Written by aniketsamudra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

नवीन पुस्तक – फ्रेंच राज्यक्रांती

कलात्मक अभिव्यक्तीवर धर्मवादाचे दडपण!