पलीकडची पैंजणे

By Rupali_Thombare on from umatlemani.blogspot.com

पांढरे पुंजके पिंजून पार पालटलेपहा, पावसाचे प्रेम पुन्हा परतले पंख पिवळ्याधम्म प्रकाशाचे पहाटेच पुसले पाण्याने परतुनीपरवापासूनची पिर पिर पावसाची पावलोपावली पहा पाणीच पाणी पाण्याने पूर्ण पुसल्या पाऊलवाटाही परि पावसाला पाहून परिसर प्रसन्नपहा, पवन पळतो पिसाळल्यागत पागोळ्यांतले पाणी पिसे पाठोपाठपलीकडच्या पहाडांतले पांढरेशुभ्र पाझर पळती पावले पहा, पळणाऱ्या पाण्यापाशी पानोपानी पिवळी-पोपटी प्राण-पल्लवी पुष्पांच्याही परड्या पहुडल्या पैठणीवरती प्रयाण पहा पशु -पक्ष्यांचे पाणवठ्यांवरती  पसरला पिसारा प्रफुल्लतेचा पृथ्वीवरती पुस्तकातल्या प्रीतलतेच्या पंक्ती पांघरलेल्या पुन्हा पापण्यांतल्या पाण्यात पळभर पसरल्या पलीकडची पैंजणे पुढच्याच पावली पोहोचली परि, परिकथेतील पावले पूर्वीच पाण्याखाली पुसली -रुपाली ठोंबरे.     २६ जुलै  /*********************************************** * Disable Text Selection script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com) * This notice MUST stay intact for legal use * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code ***********************************************/ function disableSelection(target){ if (typeof target.onselectstart!="undefined") //IE route target.onselectstart=function(){return false} else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") //Firefox route target.style.MozUserSelect="none" else //All other route (ie: Opera) target.onmousedown=function(){return false} target.style.cursor = "default" } //Sample usages //disableSelection(document.body) //Disable text selection on entire body //disableSelection(document.getElementById("mydiv")) //Disable text selection on element with id="mydiv" disableSelection(document.body) //disable text selection on entire body of page
You must login to tell this story to your friend(s). No account yet? Join now, it's simple and of course free!
You must login to share this story to a group. No account yet? Join now, it's simple and of course free!
  • 3
  • Bury
  • Vote

You must login to vote this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

You must login to bury this story. Don't have an account yet? Join now, it's simple & free!

लॉगिन To MarathiBlogs : मराठीब्लॉग्स

No account yet? Join us now, it's free!